Tekstredactie van scripties, proefschriften en artikelen

Is uw scriptie, proefschrift, artikel of onderzoeksvoorstel inhoudelijk prima maar wilt u de grammatica, spelling of stijl laten verbeteren?

Ik heb meer dan vijf jaar ervaring als redacteur Engels bij de Technische Universiteit Delft en kan uw proefschrift, paper of onderzoeksvoorstel publicatieklaar maken, of dit nu in het Engels of Nederlands is. Inhoudelijk bent u de expert; ik voorzie uw tekst alleen van suggesties om de inhoud beter naar voren te laten komen.

Voor de offerte hanteer ik de volgende niveau's:
1. Drukproefcorrectie Globale controle van de spelling, grammatica, interpunctie en afbrekingen. Verwerkingssnelheid: 1600-2000 woorden per uur.
2. Lichte redactie Nauwkeurige controle van spelling en grammatica, interpunctie, zinsconstructies en de helderheid/begrijpelijkheid van de tekst. Verwerkingssnelheid: 1400-1800 woorden per uur.
3. Reguliere redactie Nauwkeurige controle van spelling en grammatica, interpunctie, zinsconstructies en helderheid/begrijpelijkheid van de tekst, en aandacht voor de opbouw, structuur en logica van de tekst, die we waar nodig aanpassen om deze beter leesbaar en soepeler te maken. Verwerkingssnelheid: 1200-1600 woorden per uur.
4. Zware redactie Het bovengenoemde plus het ombouwen van zinsconstructies, het herschrijven van volledige tekstgedeeltes, het inhoudelijk controleren van argumenten, het fatsoeneren van de opmaak en desgewenst het toepassen van stijlinstructies uit stijlgidsen. Verwerkingssnelheid: 800-1200 woorden per uur.
Het tarief is €35,00 p/u exclusief BTW. Ik ontvang graag de tekst en stuur u op basis daarvan vrijblijvend een offerte toe.

"All right, no one is to stone anyone until I blow this whistle. Even... and I want to make this absolutely clear... even if they do say, 'Jehovah.'"

Life of Brian